صفحه اصلي  |   تماس باما  |  جستجو ۱۳۹۵ چهارشنبه ۵ آبان English  
 

 
ویزای کار
H1-C
H2-B
H2-A
H1-B
O
H1-A
P

 

ایالت متحده ، هر ساله پذیرای کارگران خارجی بسیاری نسبت به سایر کشور ها است . سیاستی که در پس این دیدگاه آینده نگر وجود دارد ، همان سیاست رقابت آمریکا با سایر کشورها در اقتصاد جهانی و قبول این مطلب است که تنها راه برتری اقتصادی رویکرد آزاد در خصوص اشتغال خارجیان امکان پذیر خواهد بود . بر اساس این سیاست ها ، تعداد زیادی از انواع ویزاهای اشتغال در اختیار افراد خارجی گذاشته می شود . دسته بندی این ویزا ها به این قرار است :
 

 

H-1   تا  H-2B

G-1   تا  G-S

   C-1 , A-1 , R-1   

 O-1   تا  O-3

I-1 , T-1   

 

 

  Copyright © 2009 Reliable Us Immigration! Inc. All rights reserved
Call us Today:
(213) 236-3701